Muzeul de Artă, Cluj-Napoca: Pretender. Identitati si Imposturi

Susţinerea tezei de doctorat şi expoziţia cu titlul Pretender. Identităţi şi imposturi a artistei Maria-Alina Staicu, are loc în data de 16 ianuarie 2012, în Sala de Expoziţii Universale a Muzeului de Artă, Cluj-Napoca.

Proiectul de cercetare îşi propune o abordare nouă a identităţii artistice atât din perspectiva sinelui cât şi din perspectiva expectanţelor şi influenţelor sociale. Permanenta oscilare între impostură şi identitate este pusă în discuţie sub forma termenului “Pretender” a cărui alegere se justifică prin faptul că nu există un echivalent în limba română care să cuprindă toate sensurile pe care acest concept le implică: pretenţia de a fi altfel mai mult decât altcineva.

Conceptul expoziţional „Pretender” are legătură directă cu aria de cercetare teoretică şi  este un amplu proiect ce conţine o serie de lucrări mici concepute ca un story board ilogic, halucinant prin aparenta sa narativitate. Ceea ce se conturează de fapt ca arie de interes este contrastul dintre impostură şi identitate, dintre deghizare şi realitate, precum şi dintre personaj şi context. Reconstituind „şabloane” feminine, fără a le deghiza propriu-zis, se evidenţiază artificialul şi modul în care imaginea ajunge să suprime realitatea prin plasarea acestor „tipuri” de feminitate într-un context cât mai impropriu – o spioană în haină de piele la mare cu o familie a anilor 70, de exemplu.

Ironia socială în ceea ce priveşte impostura feminină este relevată de aceste contraste. Supusă unui şablon, suprasaturată de „tendinţe”, modelată de expectanţe sociale, femeia contemporană se înstrăinează de experienţa directă într-o reprezentare, ajungând să-şi aproprieze impostura până la identificarea acesteia cu identitatea.