ICR: Cultura si traditii aromâne

Cursuri pentru cadrele didactice care predau dialectul aromân în tari din Balcani si în România

În perioada 30 iunie – 11 iulie 2011, la Sinaia, vor avea loc Cursurile de perfectionare pentru cadrele didactice care predau dialectul aromân în Albania, Bulgaria, Grecia, Republica Macedonia si România. Programul este organizat de Institutul Cultural Român, prin Directia Români din Afara Tarii, în parteneriat cu Societatea de Cultura Macedo-Româna.

Cursurile vor fi sustinute de prof. univ. dr. Nicolae Saramandu si de lector dr. Manuela Nevaci, cadre didactice la Universitatea din Bucuresti si cercetatori stiintifici la Institutul de Lingvistica „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române. Orele de curs vor alterna cu o serie de conferinte de înalta tinuta stiintifica, sustinute de acad. Marius Sala („Limba româna, limba romanica”), prof. univ. dr. Nicolae Serban Tanasoca, directorul Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române („Aromânii. Istorie si identitate”) si Ion Caramitru, presedintele Societatii de Cultura Macedo-Române („Despre poezie si secretele rostirii ei”).

Obiectivele cursurilor constau în dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral si scris în dialectul aromân, a capacitatii de exprimare orala si scrisa si în cultivarea atitudinilor de empatie culturala si interculturala. Vor fi abordate teme de limba, literatura, cultura si viata spirituala specifice comunitatilor aromânesti, opere ale unor scriitorii aromâni din diverse perioade ale istoriei, precum si ale unor autori contemporani. Elementele de constructie a comunicarii, de lexic si de morfologie vor fi completate cu prelegeri privind traditiile si obiceiurile aromânilor. Un capitol aparte va fi dedicat personalitatilor aromâne din diverse domenii care au întregit panteonul valorilor românesti si universale.

Programul îsi propune sa promoveze spectrul larg al reperelor identitare ale aromânilor, sa prezinte forme arhaice si autentice de grai si de traditii, punând în lumina legatura dintre românii nord-dunareni si cei sud-dunareni, unitatea lor de limba si de civilizatie. Datele de ordin istoric, lingvistic, etnografic si folcloric demonstreaza cu elocventa ca aromânii reprezinta ramura sud-dunareana a românitatii orientale, cea din care s-au format, de-a lungul secolelor, la nord si la sud de Dunare, poporul român si limba româna.

Societatea de Cultura Macedo-Româna,  continuând Comitetul Macedo-Român aparut la Bucuresti în anul 1860, cu sprijinul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, s-a înfiintat la initiativa unor remarcabile personalitati politice si culturale ale vremii (D. Bratianu, I. Ghica, V. Alecsandri, T. Maiorescu, M. Kogalniceanu, D. Bolintineanu), la 23 septembrie 1879. A fost recunoscuta ca persoana juridica prin votul corpurilor legiuitoare. Conform Statutului si Regulamentului, Societatea de Cultura Macedo-Româna are ca scopuri esentiale raspândirea  învatamântului în  limba româna între locuitorii români de peste hotare; dotarea cu carti, biblioteci, aparate, editarea de carti pentru românii de peste hotare;  întretinerea unei legaturi neîntrerupte cu românii de peste hotare, precum si cu toate societatile cultural-nationale din tara. Societatea, de-a lungul timpului, a avut un rol deosebit în crearea si functionarea a circa 120 de scoli de nivel primar sau liceal, raspândite în tarile balcanice (Albania, Bulgaria, Grecia, R. Macedonia), precum si a bisericilor românesti. Pentru aceste institutii, Societatea a tiparit si raspândit în mod gratuit manuale, carti de cult, atât în dialectul aromân, cât si în limba literara. Societatea  de Cultura Macedo-Româna îsi propune sa contribuie la conservarea si cultivarea dialectului aromân, a traditiilor specifice, a culturii aromânilor si la pastrarea unitatii lor spirituale. Societatea sprijina contactele si legaturile culturale cu aromânii de pretutindeni si cu popoarele în mijlocul carora traiesc.