Avangarda revizitata II. Sesiunea a III-a: Dziga Vertov & Kinoki

Avangarda revizitată. AVANGARDA SOVIETICĂ. Sesiunea a III-a: Dziga Vertov & Kinoki
Avangarda Europeană în Arhiva Națională de Filme a României 1919-1939

Sesiunea a III-a: Dziga Vertov & Kinoki
A ȘASEA PARTE A GLOBULUI / ȘESTAIA CIASTI MIRA (URSS, 1926)
ÎNAINTE, SOVIETE! / ȘAGAI, SOVET! (URSS, 1926)

Miercuri, 24 iulie, ora 19.30 – Cinemateca Eforie
Vineri, 26 iulie, ora 19.30 – Cinemateca Eforie
București, Str. Eforie, Nr. 2

Cinemateca Eforie – Arhiva Națională de Filme a României a lansat, începând cu 17 noiembrie 2012, un demers de revizitare a operelor cinematografice create de regizorii avangardei europene, cu scopul cercetării modului în care s-a constituit cultura vizuală autohtonă și cultura filmului în perioada de dinainte și de după naționalizarea din 1948 a producției cinematografice din România, cât și a filmelor deținute de cinematografele locale. Prima ediție a proiectului, în număr șase sesiuni, a cuprins avangarda cinematografică franceză. Ediția a II-a este dedicată avangardei sovietice.

Sesiunea a II-a:
Artiști: Dziga Vertov, Mihail Kaufman, Elizaveta Svilova, Esfir Șub
Concept și viziune curatorială: Igor Mocanu
Organizatori: Cinemateca Eforie – Arhiva Națională de Film a României

Ne aflăm la începutul lui 1926, iar Moscova se pregătește acerb pentru aniversarea celor 10 ani de la Revoluția din Octombrie. Artele sunt somate să-și dea concursul pentru acest omagiu grandios. Sovkino, deleagă o echipă de regizori din cadrul departamentului Kultkino pentru realizarea unor pelicule ficționale și documentare care să prăznuiască actualitatea socio-economică sovietică.

Printre aceștia, se numărau și Dziga Vertov, împreună cu echipa de operatori de la Kinoki, grupul alternativ de artiști vizuali din spatele proiectelor Kino-Pravda sau Kino-Glaz titulaturi ad-hoc ce descriu și conceptualizează viziunea estetico-politică a grupului de avangardiști din jurul lui Vertov. Experiența vizuală acumulată de-a lungul celor 23 de episoade de jurnale de actualități grupate sub genericul „Kino-Pravda”, a dus în 1926 la o asociere firească a grupului de artiști, iar direcțiile estetice statuate atunci, devin în Șagai, soviet!, dar mai ales în Șestaia ciasti mira, un soi de esență tare.

Dacă prima peliculă, Șagai, soviet!, rămâne în cadrele urbane, citadin-industriale, ale Moscovei, anunțând pe undeva furtuna experimentală din Celovek s kinoapparatom (1929), în Șestaia ciasti mira, Dziga Vertov părăsește capitala și flanează pe tot întinsul multicultural geografic al celei de-a șasea părți a lumii. Înainte de a fi omagial-propagandistic, cu virtuți de pedagogie politică, discursul cinematic instituit de Dziga Vertov și Kinoki, pentru că filtrează zorzoanele estetice politicii de stat printr-un filtru realist, devine din ce în ce mai critic, ajungând în final să opună imaginii capitaliste (burghezul dansant, foxtrotul, exploatarea sclavilor de culoare și mașinile industriale fordiste), imaginea multiculturalismului polietnic sovietic la limita utopiei.

Totuși, filmele lui Vertov nu s-au bucurat de un entuziasm general din partea publicului, un comiliton precum Șklovski sau un critic precum Ippolit Sokolov acuzând excesul de experiment formal și montaj, procedee care ar duce, de fapt, paradoxal, la ficționalizarea realității și transformarea acesteia în poveste. Și nu se înșelau foarte mult.

Sesiunea a III-a:

A ȘASEA PARTE A GLOBULUI / ȘESTAIA CIASTI MIRA
URSS, 1926, a/n, Documentar
R. Dziga Vertov
S. Dziga Vertov
Operator: Mihail Kaufman, Iva Beleakov, S. Benderskii, P. Zotov, N. Konstantinov, L. Lembert, N. Strukov, I. Tolcean
Asistenți: Grupul Kinoki (Elizaveta Svilova, Esfir Șub ș.a.)
Producător: Kultkino / Sovkino


ÎNAINTE, SOVIETE! / ȘAGAI, SOVET!
URSS, 1926, a/n, Documentar
R. Dziga Vertov
S. Dziga Vertov
Imagine: Iva Beleakov
Asistenți: Grupul Kinoki (Elizaveta Svilova, Esfir Șub ș.a.)
Producător: Kultkino / Sovkino